Teli i aliazhit Invar me rezistencë të lartë

  • High-strength Invar alloy wire

    Teli i aliazhit Invar me rezistencë të lartë

    Aliazh Invar 36, i njohur gjithashtu si aliazh invar, përdoret në mjedis që kërkon koeficient shumë të ulët të zgjerimit. Pika Curie e aliazhit është rreth 230, poshtë së cilës aliazhi është ferromagnetik dhe koeficienti i zgjerimit është shumë i ulët. Kur temperatura është më e lartë se kjo temperaturë, aliazhi nuk ka magnetizëm dhe koeficienti i zgjerimit rritet. Aliazh përdoret kryesisht për prodhimin e pjesëve me madhësi konstante të përafërt në intervalin e ndryshimit të temperaturës dhe përdoret gjerësisht në radio, instrumente precize, instrumente dhe industri të tjera.