Lidhjet e paketimit të kovës

  • Lidhjet e paketimit të kovës

    Lidhjet e paketimit të kovës

    Teli i paketimit të kovave është një lloj i produkteve tona të reja.Duke adoptuar teknologjinë e avancuar të mbështjelljes, teli ka peshë të lartë copë dhe lineare të mirë. Duke përdorur pako kovash, mund të kurseni kohë në ndërrimin e paketave kundrejt bobinave të vogla plastike ku duhet të ndaloni vazhdimisht prodhimin.