Rrip i hollë i gjerë për pllaka të nxehta në krye të qelqit

  • Thin Wide Strip for glass top hot plates

    Rrip i hollë i gjerë për pllaka të nxehta në krye të qelqit

    Në ditët e sotme, tenxheret me induksion dhe tenxheret tradicionale të valëve të dritës janë bërë sobë kryesore elektrike në kuzhina. Tenxheret induktive nuk mund të punojnë vazhdimisht në gjendjen e një zjarri të vogël, me të cilin rrezatohet vala elektromagnetike e dëmshme për njerëzit. Për shkak të sasisë së ulët të nxehtësisë të aplikuar nga tenxheret tradicionale të valës së dritës, temperatura e tyre rritet shumë ngadalë për të skuqur shpejt dhe humbur shumë energji Për të kompensuar mungesën e tenxhere, një produkt i ri i tenxhere për pllaka të nxehta të përparuara të qelqit është zhvilluar brenda dhe jashtë vendit.