Rrip i hollë i gjerë për pjatat e nxehta të xhamit

  • Rrip i hollë i gjerë për pjatat e nxehta të xhamit

    Rrip i hollë i gjerë për pjatat e nxehta të xhamit

    Në ditët e sotme, sobat me induksion dhe sobat tradicionale me valë të lehta janë bërë soba kryesore elektrike në kuzhina.Sobat me induksion nuk mund të punojnë vazhdimisht në kushtet e zjarrit të vogël, me të cilin rrezatohet vala elektromagnetike e dëmshme për njerëzit. Për shkak të sasisë së ulët të nxehtësisë që aplikohet nga sobat tradicionale me valë të lehta, temperatura e tyre rritet shumë ngadalë për t'u skuqur shpejt dhe humbet shumë. energji.Për të kompensuar mungesën e sobës, është krijuar një produkt i ri i tenxhereve për pjata të avancuara të sipërme xhami brenda dhe jashtë vendit.